Thông báo cập nhật hệ thống, update 500 game PSP

Phigatru rất tiếc phải thông báo, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người, Phigatru tạm thời phải dừng hoạt động để chuyển hạ tầng. Tin vui là sau khi cập nhật hệ thống sẽ có 500 game PSP cho anh em tha hồ lựa chọn. Mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này, xin cảm ơn